Kryeministri Nikolla Gruevski dhe kryetari i Këshillit të Evropës, Donald Tusk, sot në Shkup biseduan për krizën e imigrantëve.
Nga takimi janë nxjerrë përfundimet se sfidat e reja me të cilat ballafaqohet Evropa janë pasojë e vendimeve të më shumë shteteve që t’i lëshojnë vetëm refugjatët dhe imigrantët të cilët vijnë nga rajonet e përfshira në luftë, por jo edhe imigrantët ekonomik dhe se nevojiten mekanizma të rinj për ballafaqimin me situatën e re.