Këshillat greviste të “Dnevnik”, “Utrinski Vesnik” dhe “Vest” kanë marrë vendim për rritjen e kohëzgjatjes së grevës në tetë orë, duke filluar prej sot, njofton Sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punonjësve mediatik (SPGM).

“Kjo bëhet për shkak se edhe pas premtimeve me gojë nga kryesia se po bëhet përpjekje që të paguhet rroga e janarit, e njëjta nuk është paguar dhe nuk ka afat të saktë kur kjo do të ndodh ndërsa nuk ka informatë të saktë se çfarë do të ndodh me kompaninë në të ardhmen”, thonë nga SPGM.

Nga Sindikata njoftojnë se revolti tek punonjësit është më i madh për shkak të pozitës së përkeqësuar ekonomiko- sociale dhe raportin injorues nga kryesia.