“Nxënësit duhet të lihen të mendojnë vet dhe të shprehen në mënyrë kritike ndërsa dënojmë çdo imponim të qëndrimit tjetër ndaj tyre, çdo frikësim dhe shpërdorim. Agjitimi mes të rinjve për realizimin e qëllimeve partiake duhet të ndalojë”, thuhet në kumtesën e Forumit Rinor Arsimor (FRA)

Prej atje shtojnë se “drejtorët, profesorët dhe prindërit duhet të reagojnë në çdo synim nxënësit të involvohen në agjendën e partive politike dhe nën të drejtën e tyre për bashkim, të nxiten tensione ndëretnike”.

Ata kërkojnë shkollat të mos lejojnë përhapjen e materialeve tendencioze, afisheve apo njoftimeve, t’i mbrojnë nxënësit nga dhuna dhe dalja në protesta.