Rrjeti social “Facebook” shtoi mjet i cili automatikisht do ta përmirësojë fotot tuaja. Ky funksion gjer më tani është me qasje vetëm për pajisjet me sistem operativ “ios”, por më vonë do të arrijë edhe në pajisjet me sistem operativ “android”.

Fotofunksioni i ri në “Facebook” kujton në rolin “autossom” që e ka “Google photos”.

Gjithsesi duhet të thuhet se klientët të cilët duan vetë të përshtasun fotot e tyre edhe më tutje do të kenë mundësinë të qasen deri tek mjetet për adaptim dhe vetë t’i përshtasin dritën, hijet, qartësinë dhe ngjashëm.