Greva e përgjithshme e punëdhënësve të arsimit, vazhdon kurse anëtarët e SAShK-ut nuk marrin pjesë në testimin ekstern, thotë Jakim Nedelkov, kryetar o SAShK-iut.

Grevë ka në të gjithë Maqedoninë. Ne shkojmë në punë, por nuk kryejmë obligimet e punës. Kolegët e SAShK-ut janë në grevë dhe ata në analogji me këtë, nuk do të marrin pjesë në testimin ekstern. Dihet cilat janë kompetencat e testimit ekstern, dihet se kush i zbaton. Në këto shkolla ku po zhvillohet greva, nuk ka testim ekstern, diku ka diku s’ka, atje ku qohen arsimtarët zëvendësues  nga disa shkolla të tjera ose nga vetë shkolla, nëse ka anëtarë të cilët nuk bëjnë grevë edhe ata e zbatojnë ekstern. Laramani në të gjithë vendin- thotë Nedelkov.

Me qindra shkolla të mesme të cilat mësimin  ndjekin në gjuhën shqipe, sot marshuan në protestë paqësore, kundër testimit ekestern në sheshin e Tetovës. Protestën e organizuan nxënësit e shkollës së mesme.  Testimi  ekstern është i dëmshëm si për profesorët ashtu edhe për nxënësit ashtu edhe për mësimdhënësit, thonë pjesëmarrësit e protestës, informoi  “Telma”. Testimi ekstern për shkak të grevës së SAShK-ut, nuk po zhvillohet tek nxënësit  e shkollave me mësim në gjuhën shqipe. Testimi ekstern krejtësisht u realizua vetëm në shkollën  e mesme dhe atë të bujqësisë në Tetovë.

Në Maqedoninë Lindore, pa përjashtim, testimi ekstern në shkollat fillore dhe në shkollat e mesme në të normalisht realizohet në të gjitha 11 komunat. Mësimdhënësit dhe profesorët mësimin  mbajnë në rregull dhe nuk janë të përfshirë në garë. Vetëm gjashtë persona nga drejtoria rajonale e SAShK-ut, nuk mbajnë mësim. Ata janë grevistët e vetëm në Maqedoninë Lindore. Për ta shkollat kanë siguruar arsimtarë zëvendësues.