Pritet riatdhesim i shtetasve të Maqedonisë të robëruar si luftëtarë në radhët e të ashtuquajturit Shteti Islamik (ISIS) në Siri dhe Irak, ndërkaq një pjesë e tyre do të jenë lëndë e procedurës së mëtutjeshme, pasi që pjesëmarrja në luftëra të huaja është vepër penale, vlerëson ish ministri i Punëve të Brendshe, Pavle Trajanov, njofton Meta.mk

“Pritet që në periudhën e ardhshme të ketë mjaft të deportuar. Kurdët mbajnë rreth 150 luftëtarë nga rajoni, në mesin e të cilëve ka edhe shtetas të Maqedonisë, forcat siriane mbajnë numër të madh, në mesin e të cilëve ka edhe shtetas tanë, Turqia në kampe dhe burgje ka luftëtarë të robëruar të ISIS-it, forcat demokratike të Sirisë kanë, të gjitha palët kanë luftëtarë të robëruar nga ISIS”, thotë Trajanov.

Pas shpërthimit të konfliktit në Siri, duke e ndjekur trendin botëror të parandalimit që shtetasit e shteteve të largohen dhe t’i bashkëngjiten ISIS-it ose ndonjë fraksionit tjetër, më së shpeshti Xhabhad al Nusra, Maqedonia në vitin 2014 në Kodin Penal vendosi nen të ri, 322, “Pjesëmarrja në luftë të huaj, polici, formacioni paramilitare dhe ushtarake”.

Screen Shot 2019-02-26 at 2.12.14 PM

Deri më tani për këtë vepër janë të akuzuar ose të dënuar 23 shtetas të Maqedonisë – 16 të janë arrestuar në vitin 2015 dhe 2016 në aksionet policore “Qelia 1 dhe 2” dhe 7 luftëtarë të robëruar të cilët janë riatdhesuar në gusht të vitit të kaluar. Njëri nga të riatdhesuar për shkak të veprës “Pjesëmarrje në luftë të huaj, polici, formacione paramilitare dhe ushtarake” është i akuzuar edhe për veprën penale “Organizim terrorist”.