Konferenca e sotme për Marrëveshjen Kornizë të Ohrit, e cila u ndoq nga Zëvendës Kryeministri i Republikës së Maqedonisë, në krye të Marrëveshjes Kornizë, Musa Xhaferi, Pieter Feith nga Instituti për Paqe dhe ambasadori i OSBE-së në Maqedoni, Nina Suomalajnen, transmeton “Meta”.

Sipas Xhaferit mënyra më e mirë për zbatimin e Marrëveshjes kornizë është modeli gjuhësorë i Zvicrës, ku të gjithë komunitetet etnike i flasin të tre gjuhët.

“Marrëveshja Kornizë duhet të shërbejë për të hapur mundësi për anëtarësimin e Maqedonisë në BE. Grupet e punës do të punojnë në konceptualizimin e reformave politike për vendin për të lëvizur më pranë Brukselit” – tha Xhaferi.

Xhaferi nuk kishte përgjigje për pyetjen se pse ende nuk ka përfunduar procesi i partive politike e nënshkruar në marrëveshjen kornizë dhe vuri në dukje se ky është një proces i gjatë që ka nevojë për durim.

Shefja e misionit të OSBE-së në Maqedoni, Nina Suomalajnen është e kënaqur nga suksesi i Marrëveshjes kornizë.

“Mbështetim analizën që Qeveria planifikon t’ia bëj zbatimit të Marrëveshjes kornizë. Duam ta shohim kohezionin multietnik më qartë. Gjithashtu, konsiderojmë se duhet gjetur modalitete të reja që do të përputhen me trendet, siç është strategjia qeveritare për arsim të integruar” deklaroi Suomalajnen.

Për Fejt, marrëveshja është bazë e mirë për përpjekjet e Maqedonisë për hyrje në BE.

“Euro- komisari Han ishte në Shkup dhe shumë qartë tregoi se zbatimi i Marrëveshjes kornizë do ta afrojë Maqedoninë drejt BE-së. Megjithatë, nevojitet kohë për zbatimin e plotë” deklaroi Fejt.

I pyetur se pse sekretariati i Marrëveshjes Kornizë janë plotësisht të mbyllura dhe jo transparente për çështjet e zbatimit të marrëveshjes, Xhaferi ka thënë se ndoshta grupet e punës punuan në analizën e të dhënave të mbledhura. Ai vuri në dukje se në periudhën e ardhshme do të jetë në dispozicion për propozime që do të marrin në prag të një konference ndërkombëtare, i cili duhet të ndodhë në dhjetor.

Xhaferi refuzoi për t’iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve sesi shumë shqiptarë janë të punësuar në administratën shtetërore.