Propozim- ligji për posedimi, përpunimin, publikimin  e materialeve që dalin nga përndjekja e paligjshme e komunikimeve është tërhequr nga rendi i ditës së Kuvendit.

Edhe nga Kuvendi konfirmuan se Ligji është tërhequr nga procedura.

Në internet faqen në të cilën publikohen materialet e ligjeve, tash mund të shihni edhe lajmërimet e propozuesve Talat Xhaferi dhe Krstp Mukoski, në të cilën shkruhet ligjin e tërheqin.