Dështimi i zbatimit të reformave të nevojshme vë nën dyshim mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të caktuar për muajin prill të vitit të ardhshëm, deklaroi ambasadori i SHBA-ve në Këshillin e OSBE-së në Vjenë, Daniel Ber në fjalimin e tij para Këshillit.

“SHBA-të me kujdes vëzhgojnë ngjarjet në Maqedoni lidhur me zbatimin e Marrëveshjes së Përzhinos. Respektimi i marrëveshjes paraqet rrugën më të mirë që Maqedonia të del nga kriza momentale. Bisedimet e përgjuara rritin shqetësimin për mashtrime të mundshme në zgjedhje, manipulime me mediumet dhe korrupsion, që tregon mossukses për ruajtjen e rekomandimeve të OSBE-së në Maqedoni”, thotë Ber.

Sipas ambasadorit të SHBA-së në OSBE, prokurorit special patjetër duhet t’i sigurohen kushte për punë ndërsa partitë politike nuk duhet të përpiqen të ndikojnë apo ta pengojnë punën e prokurores publike.

Ber shtoi duke thënë se përmes zbatimi të plotë të Ligjit për prokuror special, liderët e partive politike para qytetarëve do të tregojnë se janë të vetëdijshëm për nevojën e hetimit të plotë për dyshimet për keqpërdorim që dolën nga bisedat e përgjuara.

“Paralelisht me hetimin kriminalistik, Komisioni parlamentar duhet të zbatoj hetim të plotë dhe transparent për konfirmimin e rrethanave për keqpërdorim të mundshëm dhe të zbatoj reforma që të pengoj skenar të ngjashëm në të ardhmen” theksoi Ber.

Ai i bën thirrje krerëve politike në vend që mos të bëjnë kufizim të lirisë së shprehjes.

“Edhe pse theksohet rëndësia e të drejtës për privatësi, u bëjmë thirrje krerëve të politikës që mos të bëjnë kufizime të lirisë së shprehjes që është në kundërshtim me angazhimet e OSBE-së, thotë Ber.

Sipas Ber edhe krahas faktit që partitë kanë avancuar në marrëveshjen për reforma zgjedhore, zbatimi i tyre kërkon përforcim urgjent të kapaciteteve të KSHZ.

“Nuk ka kohë për shtyrje, në veçanti në punësimin e kuadrove të nevojshëm. Gjithashtu, duhet të veprojnë sipas rekomandimeve të mëhershme të Zyrës së OSBE-së për institucione demokratike dhe të drejta të njeriut (ODIHR) që të sigurohen kushte të barabartë për zgjedhje. Dështimi i zbatimit të reformave të nevojshme vë nën dyshim mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të caktuar për muajin prill të vitit të ardhshëm. Shpresoj që ODIHR do të dërgoj ekip për vëzhgim të zgjedhjeve në Maqedoni” theksoi Ber.