Lëvizja Besa sugjeron ekspertëve të huaj t’ia parashtrojnë disa pyetje Entit Shtetëror të Statistikës, sepse siç thonë, ky institucion ka dhënë informacione të pasaktë.

“Si u bë që gjatë përpjekjes për regjistrim të vitit 2011 nga gjithsej 39 grupe të instruktorëve shtetërorë as edhe një nuk udhëhiqej nga shqiptarët? Si u bë që, nga tetë sektorët, në asnjë prej tyre nuk ka shqiptar si udhëheqës sektori? Si u bë që, nga 38 njësi, në asnjë prej tyre nuk ka udhëheqës shqiptarë? Pse viteve të fundit numri i të punësuarve shqiptarë që largohen nga aty vazhdimisht rritet? Pse nga qindra trajnime në vend dhe jashtë shqiptarët nuk dërgohen fare ose rrallë herë dërgohet vetëm një shqiptar? Pse shqiptarëve, të cilët ndërkohë e kanë mbaruar arsimin sipëror, nuk u pranohen diplomat, por vazhdojnë ende të konsiderohen si të punësuar me arsim të mesëm? Pse në shumë nga sektorët me rëndësi jetike ende nuk ka asnjë shqiptar të punësuar?