Më shumë se 8 mijë pjesëmarrës nga 46 shtete sot kanë marrë pjesë në “Maratonën e Viz Er- Shkup” e cila u mbajt për herën e 12-të. Maratona është organizuar me mbështetjen e Qytetit të Shkupi dhe Misionit të BE-së, ndërkaq fondi shpërblyes ishte 17.100 euro.

rodova ednakvost 2Në kuadër të maratonit u mbajt edhe fushata “barazi gjinore”. “Lufta për drejta të barabarta në mes meshkujve dhe femrave është maratonë me përmasa historike. Edhe pse kemi progress drejt këtij qëllimi, na mbetet edhe shumë për të ecur”, tha Luiza Viton, nga UNDP në Maqedoni.

-Lufta për barazi mes burrit dhe gruas është maraton me dimensione historike. Edhe pse kemi shënuar progres në këtë pikë, ende kemi rrugë për të ecur” tha shefja e misionit të UNDP-së në Maqedoni, Viton.

 

Në maraton kishte gara në katër gara maraton, gjysmë- maraton,  maraton me stafefë dhe vrap në 5000 metra.

Në maratonë u vërejtën edhe përkrahës të “Revolucionit të larmë”, të cilët në bluza mbanin simbolet tashmë të famshme të revolucionit.

 

https://twitter.com/R__m___tte/status/729216486464757765

Për shkak të maratonës së Shkupit, sot është vendosur regjim i veçantë në trafikun e qytetit.