“Shpejtësia e veprimit të Gjykatës kushtetuese dhe dhënia e vendimit në mënyrë jo-transparente përbëjnë një akt jashtëzakonisht të paprecedent- deklaruan nga ambasada e SHBA-së në vend për portalin “Dua të them”.

“Vendimet e Gjykatës janë në kundërshtim me vetë procedurat e saj. Institucionet e Maqedonisë duhet të demonstrojnë angazhim për përmbushjen e standardeve evropiane, përfshi seriozitet rreth frenimit, zbulimit, dhe në rastet kur vërtet ka ndodhur, ndëshkim ndaj mashtrimit elektoral. Fatkeqësisht shumë në Maqedoni e interpretojnë kohën e marrjes së këtij vendimi, mbylljen e dyerve si dhe natyrën e vendimin e gjykatës si një akt mosndëshkimi ndaj abuzimeve elektorale. Kjo nuk i ndihmon ndërtimit të besimit të qytetarëve ndaj sistemit”, thuhet në deklaratën e Ambasadës së SHBA-së.