Liderët e katër partive politike nënshkrues të Marrëveshjes së Përzhinos, para 3 ditëve arritën marrëveshje për shtyrjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që 24 prill dhe caktuan termin të ri- 5 qershorin.

Ja datat dhe kohët që duhet të respektohen:

 • 7 prilli (60 ditë para zgjedhjeve) – Sipas Kushtetutës, patjetër të shpërbëhet Kuvendi;
 • 22 prill – KSHZ patjetër duhet të vendos listën zgjedhore në shqyrtim publik;
 • 6 maj – KSHZ duhet t’i publikoj përshkrimet e njësive zgjedhore;
 • 12 maj – Përfundon shqyrtimi publik në listën zgjedhore;
 • 13 мај – Duhet të publikohen listat e deputetëve në shtypin ditor;
 • 16 мај – Fillon fushata zgjedhore që përfundon më 4 qershor;
 • 17 мај – KSHZ do t’ua dërgoj listën zgjedhore partive politike ndërsa ata në afat prej 5 ditëve, deri 19 maj duhet të dorëzojnë kërkesë për regjistrim, plotësim dhe fshirje të të dhënave;
 • 21 мај – KSHZ firmos listën zgjedhore gjegjësisht certifikatat nga listat zgjedhore ku votohet;
 • 2 јуни – KSHZ duhet ta dorëzoj materialin zgjedhore të komisioneve zgjedhore të komunave;
 • 4 јуни – Komisionet zgjedhore të komunave kanë për obligim të dorëzojnë materialin zgjedhor këshillave zgjedhor në territorin e RM;
 • 4 јуни – Përfundon fushata zgjedhore;
 • 5 јуни – Dita e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.