Arsimtarët që protestojnë nuk do të marrin rrogë për janar, tha nga foltorja parlamentare sot ministri i arsimit Abdilaqim Ademi duke u përgjigjur në  pyetjen parlamentare.

„Në periudhën e grevës dhe kur bëhet fjalë për kërkesa të reja mbi baze të marrëveshjes kolektive neni 54 paragrafi 2, punëdhënësi është i obliguar të të paguaj vetëm kontributet për arsimtarët të ilet janë në grevë. Arsimtarët nuk janë të informuar se për këtë periudhë nuk do të marrin rrogë të plotë nga ana e MASh-it, gjegjësisht nga komunat. Gjithashtu nuk janë të informuar se anëtarët e sindikatës, por solidarizohen se nuk do të mund të marrin dallimin e rrogës. Nxënësit nuk janë mirë të informuar se në njëfarë mënyrë të abuzuar e sidomos për testimin ekstern, sepse nuk u është lejuar të hyjnë në testim dhe për fat të keq kjo do të ketë pasoja për vetë nxënësit dhe familjet e tyre. MASh i shqyrtoi të gjitha mundësitë që nxënësit të mos kenë pasoja nga ana e disa arsimtarëve dhe SAShK-ut, do të kenë mundësi për testim ekstern plotësues“ – tha Ademi