На жиро сметката на Фондот за солидарност на Црвен крст до денеска се уплатени 31.570.576 денари или 513.343 евра, а од донирањето на 100 денари со повик на телефоните: 075/070/077 143 400 собрани се 13.069.400 денари или 212.510 евра, или вкупно 725.853 евра.

До сега тимовите на Црвен крст дистрибуирале:

28.250 пакети со храна (еден пакет е наменет за 4 лица)
21.000 дневни оброци
9.700 топли оброци
1.948 конзервирана храна
17.619 литри млеко
15.422 литри јогурт
4.538 пакети со хигиена
683 бебешки пакети
265 тони вода
746 пакети пелени
556 душеци
4.392 ќебиња
600 килограми облека
734 парчиња чизми
332 литри дезинтал
98 градежни колички
126 лопати
1.036 маски

Генералниот секретар на Црвен крст, Саит Саити информираше дека деновиве се спроведуваат проценка и увид на претрпените штети по што ќе се знае кому треба да се поделат средствата. Парите ќе се делат на трансакциска сметка на секој корисник.