Јавното претпријатие за железничка инфраструктура – Железници на РСМ набави две нови дрезини за одржување на железничката инфраструктура во земјава. Станува збор за инвестиција вредна над два милиона евра, со која делумно ќе се обнови возниот парк задолжен за одржување на пругите низ земјава.

Како што се наведува во објавениот договор на Електронскиот систем за јавни набавки, дрезините ќе бидат набавени од турската компанија „Технички железнички системи, Пејзаж изградба, инженеринг, индустрија и трговија со ограничена одговорност“ од Анкара. Цената за една дрезина изнесува 1.045.000 евра, без ДДВ. Турската компанија е должна да го испорача возниот парк во рок од 130 дена по добивањето на порачката од ЈП за железничка инфраструктура.

Договорот со турската компанија е склучен на почетокот од август годинава, од досегашниот директор на ЈП за железничка инфраструктура Ирфан Асани. Понудата доставена од фирмата од Турција била единствена на распишаниот тендер.

Идентично како и кај локомотивите и вагоните на Железници на РСМ – Транспорт, возниот парк за одржување на македонските пруги е стар неколку децении и е само делумно обновен изминативе години.

Дрезините се специјални железнички возила што служат за изградба и реконструкција на пругите, како и за изведба и редовно одржување на контактната мрежа на електрифицираните пруги.