fbpx

Со ребалансот се намалуваат средствата предвидени за НАТО интеграција

-

Министерството за финансии го објави предлог-ребалансот на буџетот кој го усвои Владата на последната седница во кој можат да се забележат повеќе детали за прераспределбата на парите од државната каса кои не беа соопштени од надлежните при претставувањето на буџетските промени.

„Мета“ го анализираше ребалансираниот буџет и во три продолженија ќе ги презентира наодите од анализата.

Во документот може да се забележат промени на расходната страна од буџетот кај потпрограмата „Интеграција во НАТО“ каде износот на средствата се намалени за околу 9 отсто. Кај Министерството за одбрана во рамките на оваа потпрограма со првичниот буџет биле планирани 1.443.677.000 денари или околу 23,4 милиони евра, а со ребалансот овие средства се намалени на 1.310.677.000 денари односно на околу 21,3 милиони евра. Намалување има кај парите предвидени за стоки и услуги, додека капиталните расходи се на исто ниво како и во првичниот буџет.

„Основната цел на оваа потпрограма е оддржување и подобрување на постоечкото ниво на борбената способност на АРСМ и се однесува на опремување и модернизација на АРСМ со цел компатабилност со силите на НАТО и активно партипицирање во колективните системи за безбедност. Со реализација на планираните активности се очекува зголемување на борбената способност и постигнување на интероперабилност со НАТО алијансата, како и рамноправно учество со коалиционите сили во операции предводени од ОН, ЕУ и НАТО. Во рамките на оваа програма се реализираат активности поврзани со Проектот „Центар за обука на пилоти“, зајакнување на капацитетите на воздухопловството во АРСМ, опремување и модернизација на Армијата која ќе овозможи компатабилност со силите на НАТО“, пишува во предлог-ребалансот на буџетот.

Кратење на средства од потпрограмата „Интеграција во НАТО“ има и кај Министерството за надворешни работи и тоа од 35.189.000 денари (572.000 евра) на 28.289.000 денари (459.000 евра) што е намалување за околу 20 отсто. Намалување има кај ставките стоки и услуги и капитални расходи.

Од друга страна, во потпрограмата „Изградба и реконструкција на објекти од инфраструктура“ кај Министерството за одбрана има зголемување на парите од 88.000.000 денари (1,4 милиони евра) на 232.000.000 денари (3,7 милиони евра).

„Основната цел на оваа потпрограма е подобрување на условите за функционирање и извршување на работните задачи на МО и АРСМ како и просторно сместување на мисијата на Република Северна Македонија при НАТО во Брисел во новото седиште на НАТО во Брисел. Активностите ќе бидат насочени кон реконструкција и адаптација на дотраените објекти и инсталации на АРСМ. Со реализација на планираните активности се очекува подобрување на условите за функционирање и извршување на работните задачи на МО и АРСМ“, пишува во предлог-ребалансот на буџетот.

Истовремено, кај владината Служба за општи и заеднички работи во потпрограмата „Изградба и реконструкција на административни згради на државни органи“ има речиси двојно зголемување на сумата, односно од 217.500.000 денари (3,5 милиони евра) на 387.500.000 денари (6,3 милиони евра).

„Во рамките на оваа потпрограма се предвидени активности поврзани со изградба и реконструкција на административни згради на државни органи, како и ентериерно уредување на Градска куќа“, се објаснува во предлог-ребалансот на буџетот.

Амбасадорот на Обединетото Кралство за почетокот на реализацијата на Меѓународната стратегија за жените и девојките 2023-2030 

Понекогаш се чини дека борбата за родова еднаквост станува сѐ потешка и потешка. Жените во Иран се малтретирани поради начинот на којшто се облекуваат, девојките во Авганистан се спречени...
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
lynda course free download
download lenevo firmware
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy paid course