Со онлајн презентации, факултетите ќе ги промовираат студиските програми во средните училишта

Фото: Nick Morrison на Unsplash

Преку онлајн презентации почнувајќи од денеска, па сè до 26 март, матурантите од средните училишта на Град Скопје ќе имаат можност да се запознаат со студиските програми на факултетите и на универзитетите, што ќе им помогне полесно да ја изберат својата идна професија и кариерна ориентација.

За да се олесни комуникацијата меѓу учениците и факултетите на овие настани, секое училиште има назначено лице за контакт кое е задолжено да ги координира активностите на ниво на училиште.

„Воедно, оваа година ја предвидовме можноста факултетите, доколку имаат интерес, да се претстават и на официјалните веб-страници на училиштата со свои
видео-материјали кои ќе бидат поставени во определени денови за времетраењето на проектот“ велат од Град Скопје.

Проектот „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за факултетите и универзитетите за промоција на нивните студиски програми“, по четврти пат го реализира Град Скопје.