Специјалното јавно обвинителство (СЈО) бара измени на Законот за Академијата на судии и јавни обвинители, со кои на СЈО ќе му биде овозможено да има член во управниот одбор на Академијата и да учествува во носењето одлуки.

Од СЈО до Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ вчера испратиле допис со барањата за законски измени. Во дописот од СЈО се наведува дека „врз основа на законски пропишани обврски, Академијата има должност да остварува професионална соработка со Специјалното јавно обвинителство исто како и со другите јавни обвинителства“.

Во дописот се наведува дека Академијата не ги вклучила обвинителите на СЈО во годишната програма за обуки и не го доставила годишниот каталог за задолжителни обуки до Специјалното јавно обвинителство.