Градот Скопје во рамките на своите надлежности ги презема сите неопходни мерки за да се спречи ширење на вирусот Ковид 19, рече на денешната прес-конференција градоначалникот Петре Шилегов. Согласно со задолженијата добиени од владата, сите училишта своите планирани патувања и екскурзии во Република Италија ќе ги откажат или одложат на неопределено време.

– За сите други патувања и екскурзии да прават дополнителни безбедносни проценки – посочи Шилегов.

Тој вели дека до крајот на оваа недела ќе биде одржан и едукативен час за сите средношколци за превенција од корона вирусот, согласно со препораките на СЗО и нашата влада. Шилегов денес издал и наредба до директорите на средните училишта  внимателно да ги следат и целосно да се придржуваат на препораките за превенција и справување со корона вирусот кои ги даваат надлежните институции.

– Училишните раководства се задолжуваат да ги стават на користење средствата што ги обезбеди Градот, да одржуваат највисоко ниво на хигиена, применувајќи ги сите санитарни-хигиенски средства и активности кои им се на располагање. Во врска со оваа обврска, сакам уште еднаш да укажам дека Градот Скопје има обезбедено доволни количини на антибактериски сапуни за училиштата – рече Шилегов.