Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Во денешниот извештај кој Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) го достави до Министерството за здравство (МЗ) пријави починато бебе на шест месечна возраст, кое во регистарот Мој Термин е заведено дека починало на 03.01.2022.

Според податоците добиени од Клиниката за детска хирургија, станува збор за дете со вродена аномалија на черепот. Доенчето е примено на Клиниката за Неврохирургија заради оперативна интервенција. По добивање на ковид позитивен тест, детето е ставено во изолација на респираторна машина и е ординирана соодветна терапија.

Со цел постоперативно третирање детето е хоспитализирано на Клиника за детска хирургија. По континуиран период на лоша општа состојба (со настаната респираторна и хепатална инсуфициенција и тестови со наод во прилог на дисеминиранта интраваскуларна коагулопатија) во текот на престојот на Клиниката, на 03.01.2022 доаѓа до дополнително влошување на општата состојба.

Министерството за здравство потврди дека лекарите на Клиниката ги превзеле сите мерки за интензивно лекување и  реанимација, но и покрај тоа за жал малиот пациент заврши летално.