Капитацискиот бод за матичните лекари се зголемува од 50 на 55 денари од 1 јули 2016 година. Тоа значи дека матичните лекари ќе добијат 10 проценти зголемување за поквалитетна грижа за здравјето на пациентите.

Последното зголемување на капитацискиот бод кај матичните лекари е направено во 2011 година, од 45 на 50 денари.

За дејноста општа медицина, ФЗОМ ќе исплати 1 милијарда и 870 милиони денари за 2015 година. Зголемувањето од 5 денари по капитациски поен, за Фондот има дополнителна фискална импликација од 188 милиони денари годишно.

Добробит од оваа мерка ќе почувствуваат 1.527 тимови на матични лекари, кои работат во 1.085 ординации со кои Фондот има склучено договор во 2015 година.

Фондот за здравство вчера објави дека се зголемува капитацискиот бод за стоматолозите од 35 на 40 денари, односно за 14 проценти, од 1 јануари 2016 година.