Бројот на блокирани сметки на физички и на правни лица во декември 2015 година изнесува 3.817.856.

Во однос на претходниот месец, има зголемување за 7.031.

Во однос на декември 2014 година, бројот на блокирани сметки е поголем за 95.692.