Министерството за правда подготвува предлог на закон за Државниот инспекторат за употреба на јазиците. Во објавата на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) се вели дека формирањето на инспекторатот е во согласност со член 20 од Законот за употреба на јазиците, каде се предвидува овој орган да функционира во состав на Министерството за правда.

Целта на формирањето на инспекторатот е мониторирање и надзор врз примената на Законот за употреба на јазиците во земјава.