Проектот ИПА со вкупен буџет од 1,6 милион евра, финансиран од Европската унија, за зајакнување на административниот капацитет на секторот за енергетика во Министерството за економија и во Агенцијата за енергетика, по двегодишна имплементација заврши.

– Овој ИПА-проект ѝ помогна на земјата да ја подготви новата законска рамка, во согласност со правилата на енергетскиот пазар на ЕУ, како и да ги зајакне капацитетите за имплементација на правилата. Новиот закон за енергетика има цел да го транспонира европското законодавство за гас и за електрична енергија, а пазарот на енергија да биде целосно ефективен и во согласност со европскиот. Ова ќе ви помогне да ги задржи цените на најниско можно ниво, да се зголемат стандардите на услугите и да се осигури безбедноста во снабдувањето. Воедно, развиени се повеќе стратегиски документи, вклучувајќи и функционална анализа на институциите кои се вклучени во овој сектор, а сите овие активности се направени во тесна координација со енергетската заедница – изјави претставникот од ЕК, Мартин Клауке.

Министерот за економија, Беќим Незири, вели дека измените се во насока на усогласување на домашното со европското законодавство.

– Во оваа фаза е направена подготвителна верзија. Таа треба да биде хармонизрана со сите закони на ЕУ. Треба да биде испратена една копија во Европската енергетска заедница, која е дел на ЕУ. Законот ќе оди на јавно мислење и сè додека не ги хармонизраме сите делови, не би сакал да зборувам за деталите од измените, така што ќе почекам да се хармонизира со Европската енергетска заедница, а потоа ќе оди на јавно мислење – рече Незири.