Денеска се одблежуваат 14 години од потпишувањето на Рамковниот договор во вилата „Билјана“ во Охрид.

Со постигнувањето на договорот, на кој се потпишаа тогашниот претседателот на Македонија, Борис Трајковски, претседателите на политичките партии, претставници на ЕУ и на САД, разни советници и експерти, се стави крај на вооружениот конфликт во 2001 година.

„Овој Рамковен договор ќе го промовира мирниот и хармоничен развој на граѓанското општество, истовремено почитувајќи го етничкиот идентитет и интересите на сите македонски граѓани“, стои, меѓу другото, во текстот на договорот.

Иако договорот имаше една цел, до ден-денес различно се толкува и има поделени мислења во однос на нужноста од потпишувањето и од начинот на спроведувањето.