Продажните цени на индустриските производи на домашниот пазар се пониски за 0,2 отсто на месечно ниво, односно за 0,4 отсто на годишно ниво, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика во јануари годинава.

Во јануари 2016 година, во споредба со декември 2015 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се пониски во групите интермедијарни производи, освен енергија за 0,7 отсто и нетрајни производи за широка потрошувачка за 0,6 отсто, додека во групата енергија цените се на исто ниво.