Министерот за финансии, Кирил Миноски, и неговите соработници ги лажат граѓаните преку официјалната интернет-страница на министерството, дека бил вратен долг кон стопанството и дека задолжувањето на домашниот пазар се приближило кон „нула“, обвини денеска СДСМ.

Но, според податоци јавно објавени на друг дел од веб-страницата на Министерството за финансии, велат од СДСМ, јасно се гледа движењето на задолжувањата на оваа власт, по месеци, и вкупниот долг на домашниот пазар.

„Во јуни 2016 година, како што може да се види од извадокот во прилог, задолжувањето на земјава на домашниот пазар не само што не е „нула“ туку изнесува милијарди денари, односно 79.793.960.000 денари или 1 милијарда и 300 милиони евра! Миноски и соработниците не смеат да ги лажат граѓаните преку официјална веб-страница на Министерството за финансии, кое не е приватна сопственост на Груевски и на ВМРО-ДПМНЕ, туку е државна институција! За тоа се одговара!
Миноски веќе направи кривично дело со тоа учествуваше во незаконското задолжување на граѓаните од 450 милиони евра преку еврообврзницата, за што ќе одговара“, стои во соопштението на СДСМ.

grafikon MF zadolzhuvanje po meseci

Инаку, Министерството за финансии соопшти дека вратило 1,126 милијарди денари или 18,3 милиони евра во стопанството врз основа на издадени и на доспеани за отплата државни записи.

„Со ова Министерството ја реализира најавата и ја исполнува определбата за намалување на повлекувањата на средства од домашен пазар. Ваквата стратегија треба да остави повеќе ликвидни средства во стопанството, што би придонело за зголемено кредитирање на корпоративниот сектор и со тоа раздвижување на економијата. Во изминативе два месеци се откажани дури три предвидени аукции на државниот пазар. Нето-задолжувањето по однос на државни записи се приближува кон нула“, стои во соопштението на Министерството за финансии.