Делегација од јавното претпријатие на околискиот водовод од Корча, Албанија, предводена од директорот Васил Стерјовски, денеска беше во посета на Јавното претпријатие „Пролетер“ од Ресен.

Гостите водеа разговор со директорот Љупчо Крстевски и со неговите соработници.

– Целта на посетата беше размена на искуства, соработка на двете претпријатија и подготвување заеднички проекти со кои би аплицирале за фондовите на Европска унија за погранична соработка – вели Васил Стерјовски.