Izvor: Ministerstvo za transport i vrski

Јавното претпријатие за државни патишта догодина планира да ја комплетира реконструкцијата на магистралниот пат Куманово – Ранковце, како еден сегмент од проектот за модерно патно поврзување меѓу Македонија и Бугарија. Распишан е тендерот за реализација на втората фаза од санацијата на делницата меѓу Куманово и Страцин долга 16,6 километри, која што е дел патот Куманово – Ранковце долг 31,8 километри.

Понудите од градежните компании ќе се собираат до крајот на октомври, по што ќе се избере најповолниот понудувач што ќе ја изведува втората фаза од реконструкцијата на патниот правец меѓу Куманово и Страцин.

Преостанатите километри од оваа траса ќе се санираат преку посебен тендер на Делегацијата на ЕУ, бидејќи станува збор за проект финансиран од ИПА средства. Во насока на целосна санација на патот меѓу Куманово и Крива Паланка, ЈП за државни патишта веќе ја финишира обновата на патот од Ранковце до Крива Паланка со должина од 21 километар.

Во претстојните недели треба да биде познат и изведувачот на проширувањето на патот меѓу Крива Паланка и граничниот премин Деве Баир, каде во должина од 13 километри треба да се реконструира коловозот и да се изгради трета коловозна лента.

Целта на македонските државни власти е до крајот на 2021 година да биде целосно модернизирано постојното патно поврзување со Бугарија, како и да биде изграден новиот експресен пат меѓу Ранковце и Крива Паланка.

Средствата за реконструкција на патот од Куманово до Страцин се обезбедени од буџетот на ЈП за државни патишта и од ИПА програмата на ЕУ. Дополнително, за проширувањето на последната делница од Крива Паланка до Деве Баир е земен кредит од ЕБОР во висина од 10 милиони евра.