Денеска во Охрид ќе се одржи еднодневна работилница на тема „Полицијата и медиумите – зајакнување на заемната доверба и патнерство“. На собирот ќе бидат презентирани неколку теми, односно запознавање со одредбите на новинарскиот и на полицискиот кодекс и етика, улогата на полицијата и на новинарите во демократското општество и слично.

На работилницата ќе се разговара и за тоа колку новинарите го познаваат полициското работење и процедури, а колку полицијата ја познава работата на новинарите.

Во рамките на работилницата, предвидени се и неколку интерактивни вежбовни сценарија и работа на учесниците во групи.

– Целта на оваа работилница е да се направи обид за поблиско заемно запознавање на полициската и на новинарската работа, почитување на одредбите од новинарскиот и од полицискиот кодекс и етика, зајакнување на меѓусебното разбирање, заемната доверба и партнерство и детерминирање на нивната меѓусебна зависност и социјална одговорност кон граѓаните – информираше портпаролот на СВР Охрид, Стефан Димоски.

Работилницата е помогната од мисијата на ОБСЕ во земјава.