Градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски и министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска ја пуштија во употреба новоизградената детска градинка во населено место Миладиновци, која е клон на ЈОУДГ „Гоце Делчев”.

Вкупната инвестиција за реализација на овој капитален проект којшто општина Илинден го реализира во соработка со Министерството за труд и социјална политика изнесува 33 милиони денари, од кои од буџетот на општина Илинден се обезбедени 27 милиони денари за фазите: архитектура, изградба на новиот објект и обезбедување на комплетна инфраструктура, хортикултурно и партерно уредување како и асфалтирање на паркинг просторот пред градинката.

За опремување на занималните, просториите и кујната во градинката, како и поставување на машинска опрема за греење и ладење на објектот, Министерството за труд и социјална политика обезбеди средства во висина од 6 милиони денари.

Станува збор за високо енергетски ефикасен објект во кој е инсталиран систем за греење и ладење со топлински, пумпи кој ги задоволува највисоките стандарди.
Објектот на новата градинка се простира на површина од 540 м2, располага со 4 занимални и има капацитет да згрижи 90 деца. Во насока на почитување на протоколите, во овој период градинката ќе згрижува 75 деца.

Во три занимални ќе бидат згрижени деца на возраст од 2 до 6 години додека во една занимална ќе бидат згрижени најмалите дечиња на возраст од 9 месеци до 2 години што значи воведување на јасли.

Со новоизградената градинка ќе се овозможи ослободување на просторни капацитети во постоечката детска градинка „Гоце Делчев“ во Илинден, која е со капацитет за згрижување на 450 деца на возраст од 2 до 6 години, такашто се создадени услови за згрижување на деца од јаслена возраст и во оваа градинка.