Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во октомври изнесувала 25.726 денари, што е зголемување за 3,7 проценти во однос на истиот месец лани, објави Државниот завод за статистика.

Бруто-платата пак изнесувала 38.227 денари и е зголемена за 4,8 проценти во однос на октомври 2018 година.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите транспорт и складирање (8,7 проценти), дејности на здравствена и социјална заштита (7,4 проценти) и уметност, забава и рекреација (6,7 проценти).