Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во ноември 2019 година, изнесува 25.787 денари и во однос на истиот месец 2018 година е зголемена за 5,1 проценти, објави Државниот завод за статистика.

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во ноември 2019 година пак изнесувала 38.319 денари и е зголемена за 6,4 проценти во однос на 2018 година.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите транспорт и складирање (9,5 проценти), преработувачка индустрија (8,9 проценти) и дејности на здравствена и социјална заштита (8,2 проценти).

Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите административни и помошни услужни дејности (3,8 проценти), стручни, научни и технички дејности (2,1 проценти) и објекти за сместување и сервисни дејности со храна (1,6 проценти).