Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во мај 2016 годинава, изнесува 22.324 денари и во однос на истиот месец лани е повисока за 1,1 процент, објави Државниот завод за статистика.

Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата во секторите градежништво (8,7 проценти), административни и помошни услужни дејности (7,6 проценти) и земјоделство, шумарство и рибарство (5,7 проценти).

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во мај годинава изнесува 32.776 денари, што е за 1,2 отсто повисока од претходниот месец.

Во мај, 1,5 отсто од вработените во Македонија не примиле плата.