Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јануари 2016 година, изнесува 22.254 денари, а бруто-платата изнесува 32.642 денари, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јануари 2016 година е поголема за два отсто во однос на јануари 2015 година.

Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата во секторите земјоделство, шумарство и рибарство (14,5 отсто), административни и помошни услужни дејности (9,7 отсто) и градежништво (8,7 отсто).

Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите стручни, научни и технички дејности (15,6 отсто), информации и комуникации (12,8 отсто) и преработувачка индустрија (7,2 отсто).

Во јануари 2016 година, еден отсто од вработените не примиле плата.