Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во август 2019 година изнесува ла 25.127 денари, а бруто-платата 37.322 денари, објави Државниот завод за статистика.

Просечната нето-плата во август се зголемила за 3,8 проценти во однос на истиот месец лани.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите Дејности на здравствена и социјална заштита (10,9 проценти), Транспорт и складирање (7,3 проценти) и Информации и комуникации (5,8 проценти).

Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите Информации и комуникации (4,7 проценти), Уметност, забава и рекреација (3,5 проценти) и Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (2,3 проценти).