Просечната бруто плата во Словенија во минататата година изнесуваше 1,753,83 евра, а нето износот на просекот во државата беше 1.133,50 евра, објави Словенечкиот статистички завод, потенцирајќи дека платите се зголемиле и во јавниот и во приватниот сектор.

Просечната бруто плата е зголемена за 4,3 отсто номинално, а за 2,7 отсто реално во однос претходната година, додека порастот на нето платата изнесува ниминално 3,7 отсто, а реално 2,1 отсто.

Бруто платата во приватниот сектор во просек е зголемена лани за 3,9 отсто, во јавниот сектор вкупноза 5,4 отсто, а во државата управа за 6,5 отсто.

Надпросечниот пораст на платите во државниот сектор најмногу е последица на реализацијата на договорите за зголемување на платите и одобрените трошоци за работа во јавниот сектор, за кои лани се постигна договор меѓу синдикатите на јавната управа управа и владата, објави статистичкиот завод на Словенија.