Од учебната 2014/2015 година по првпат проектот Еко пакет ќе се реализира и во Македонија
Од учебната 2014/2015 година по првпат проектот Еко пакет ќе се реализира и во Македонија

Промотивен ден на проектот „Еко-пакет Македонија“, денеска ќе се одржи во Скопје, во организација на Асоцијацијата за едукација, консалтинг и комуникација ОХО.

Проектот се реализира веќе девет години во мрежата на еко-училишта во Словенија, Хрватска и во Србија. Од учебната 2014/2015 година првпат проектот „Еко-пакет“ ќе се реализира и во Македонија, првично како проект за основните еко-училишта со зелено знаме (29 основни училишта), а од следните учебни години и за детските еко-градинки и средните еко-училишта.

Проектот „Еко-пакет“ е наменет за развивање на свеста и значењето на одговорното однесување кај децата, учениците, воспитувачите, наставниците и кај родителите, преку собирање, селектирање, одвојување и отстранување на картонот од употребената амбалажа тетрапак од млекото, јогуртот и од соковите.