Таксист од Прилеп, кој не знаел дека превезува албански државјани кои нелегално ја преминале границата, ја доби правдата пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур, во врска со конфискувањето на неговото возило од марката „мерцедес“.

Државата треба во рок од три месеци од денот на правосилноста на пресудата да му го врати возилото, кое судот му го конфискувал пред осум години поради повреда на членот 1 од протоколот 1 од Европската конвенција за заштита на човековите права.

Доколку не постои таква реституција, државата треба да му плати 10.000 евра, во рамките на истиот период од три месеци. На таксистот, исто така, треба да му се исплатат 3.000 евра нематеријална штета, како и судски трошоци.