Физичката активност може многу да помогне во целокупниот психофизички развој на децата со аутизам. Ова беше истакнато на денешната спортска манифестација организирана по повод Меѓународниот ден на аутизмот, одржана на спортските терени на Државниот универзитет во Тетово. Деца со аутизам од Тетово, Гостивар и од Дебар учествуваа во повеќе спортски дисциплини.

– Мора да кажам дека го организиравме овој настан затоа што физичкото образование и спортот кај нив најмногу влијае за нивниот развој. Некои деца со аутизам покажуваат спортски резултати подобри од другите, а некои не, но најголем резултат е што со физичката активност се подобрува нивното здравје и нивната социјализација. Во САД има спортски лиги на ниво на државите и е научно докажано дека со спортот овие деца можат да ги надминат нивните бариери за говор – изјави Беџет Точи, претседател на Атлетскиот клуб „Студент“ од Тетово.

Од невладината организација „Хендимак“ сметаат дека институциите многу малку се занимаваат со оваа категорија граѓани. Општеството треба да има дава голема поддршка на децата со аутизам, но и на нивните родители.

– Институционално, реално да збориме, малку е направено за децата со аутизам. Треба институциите да преземат повеќе мерки за овие деца, да има пристап со инвалидска количка до државните, но и до приватните јавни објекти, да имаат подобри услови во градинките и во училиштата, да има специјализиран кадар што ќе се занимава со тие деца. Истовремено, треба да постојат разни центри што ќе служат за обука на наставниците, кои треба да знаат како се работи со овие деца – изјави Адем Идризи од невладината „Хендимак“.