Претседателот на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ), Младен Чадиковски, претседателот на Здружението на судии, Џемали Саити и претседателот на Судско-медиумскиот совет, Иван Џолев денеска потпишаа меморандум за соработка.

Целта на овој меморандум е подобрување на меѓусебната соработка помеѓу новинарската и судска фела и унапредување на соработката во областа на судската транспарентност. Судско-медиумскиот совет и ЗНМ во иднина ќе соработуваат во подготовка на Стратегија за зајакнување на судската транспарентност како и подготовка и промоција на други документи од областа на транспарентноста и односите со новинарите и медиумите.

Двете организации во иднина ќе организираат заеднички настани за новинари и судии и ќе соработуваат во заеднички проекти од областа на медиумите и правосудството.

„Соработката на новинарите и судиите е важна во насока на подобрување на јавниот имиџ на двете професии пред јавноста како предуслов за подобрување на довербата на граѓаните кон професионалните новинари и одговорните судии“, истакна Младен Чадиковски.

На средбата, претседателот на советот и на Основниот кривичен суд во Скопје Иван Џолев кажа дека „Кривичниот суд како и досега, останува отворен за соработка со новинарите и медиумските работници со желба за продлабочување на соработката“.

„Воедно отворени сме и за нови идеи и предлог проекти од медиумите кои се во правец на поголема отвореност на судот што е во корист пред се за јавноста и јавниот интерес. Во иднина ќе се залагаме за уште поголема транспарентност не само на Кривичниот суд, туку и на целиот правосуден сектор, а истовремено очекуваме објективно и професионално известување за работата на судот,“ изјави Џолев.

Претседателот на Здружението на судиите на Република Северна Македонија Џемали Саити истакна дека „овој меморандум е само почеток, а во иднина имаме волја и желба да имаме конкретни проекти со ЗНМ преку кои ќе бидат заедно вклучени и новинарите и судиите а со цел да се зајакне довербата помеѓу овие две фели и да се подобри самата комуникација“.

Една од првите заеднички активности во рамки на овој меморандум ќе биде и изработката на Стратегијата за зајакнување на судската транспарентност во која ќе бидат дефинирани целите за идните делувања.