На вчерашниот семинар за пресметка на трошоците за хонорарно ангажираните лица, на кој учествувале авторските агенции и претставници од Фондот за пензиско осигурување, Управата за јавни приходи (УЈП) и од Фондот за здравствено осигурување, биле претставени новите пресметки според изменетите законски решенија. Како што дознава „Мета“, пак, пресметките предизвикале загриженост поради сумата која за придонеси треба да ја платат хонорано ангажираните лица.

Имено, во направената пресметка, која, според нашиот извор, им била доставена на обичен бел лист хартија, стои дека за сума од 12. 000 денари треба да се платат придонеси од 6.547 денари. Според познавачите, тоа е за 1.396 денари повеќе отколку за трошоците кои треба да се платат за редовно вработени лица.

Тоа, напишано на лист хартија, изгледало вака:

Пресметка на бруто износот на надоместокот по основ на договор на дело во нето износ 12.000 ден
Нето надомест 12.000
Бруто надомест 18.547
Вкупно данок и придонеси 6.547
Персонален данок 1.855
Придонес за ПИО 3.338
Придонес за здравство 1.354

Пресметка на бруто плата со актуелни стапки за придонеси во нето нето износ 12.000 ден
Нето плата 12.000
Бруто плата 17.151
Вкупно данок и придонеси 5.151
Персонален данок 520
Придонес за ПИО 3.087
Придонес за здравство 1.252
Придонес за завод за вработување 206 ден.
Дополнително здравствено осигурување 86 ден.

Инаку, според последните измени во Законот за хонорарните работници, е предвидено да се плаќаат 35 проценти од хонорарот за придонеси и за даноци наместо сегашните 10 отсто само за персонален данок. Но, со овие пресметки кои вчера ги добиле авторските агенции, износот на трошоци е поголем од 50 проценти. Тоа предизвика уште една забуна кај сметководителите, кои и онака беа во недоумица како да ги пресметаат давачките.

Како што пишуваше и „Мета“, хонорарите за јануари ќе доцнат поради некоординираноста на институциите. Од авторските агенциии тврдеа дека од ПИОМ добиле известување, во кое се бара од нив да не исплаќаат хонорари поголеми од 9.590 денари сè додека на интернет-страницата на УЈП не биде објавено известување за тоа како ќе се вршат пресметките.

Денеска, пак, само два дена од истекот на последната работна недела од јануари, УЈП на својата веб-страница го постави новиот модел за пресметка на минимална плата, чија основица е потребна за изработка на трошоците за хонорарно ангажираните лица.