Порталб: На младите во земјава не им се плаќа за практичната работа

Фото: Архива на Мета.мк

Младите во земјава кои сакаат да започнат со работа треба да завршат најмалку еден месец практична работа на нивните студии пред да се вработат. Практичната работа се смета за нешто многу важно, што им нуди на младите луѓе можност да работат во професионална средина, да стекнат некое претходно искуство што ќе им помогне во нивниот пат кон кариерата. Во меѓувреме, во земјава според младите, повеќето места не им нудат плата за време на нивната пракса и ова може да биде една од причините што тие не се заинтересирани за тоа.

„Порталб.мк“ разговараше со неколкумина млади за прашањето на практичната работа. Сите мислат дека младите немаат поддршка за практичната работа што е задолжителна за нив и дека на повеќето места треба да плаќаат и за праксата што ќе ја завршат, наместо да им се даде компензација.

Дали има доволно места во РСМ каде што младите можат да ја вршат својата пракса? Дали нудат хонорар или самите млади треба да платат за праксата што ќе ја поминат таму и колку ги чини ова студентите? Еве што мислат младите за тоа.

Кујтим Есати: Мислам дека во РСМ нема доволно места за пракса за младите, и потоа ова претставува пречка за младите воопшто, бидејќи истите не успеваат правилно да се подготват за професијата што ќе ја практикуваат во иднина. Од мое искуство и од другарите кои знам дека биле на практична работа, знам дека тие биле платени, бидејќи како што споменав погоре, поради недостаток на места за практична работа, младите се принудени и да плаќаат за тоа место, за да можат да ја изведат практичната работа. Ова секако за секој студент е дополнителен трошок, бидејќи студиите се трошок сами по себе.

 

Семиха Мустафи: Има многу места, но не сите места нудат можности за студентите да извршуваат пракса, не секој што сака да им помогне на студентите. Повеќето ги гледаат како конкуренти и не сакаат да ангажираат студенти за практична работа. Додека не верувам дека на младите им се нуди плата, во повеќето случаи тие се принудени да плаќаат за стажирање што го прават на различни места. Да не зборуваме за трошоците, не секој има можност да плати, ако ни се понуди да платиме повеќето од нас немаат можност, ваква е состојбата во нашата земја, и се надеваме дека некогаш ќе се подобри, барем во иднина на студентите да им биде полесно во овој дел.

 

Рон Азизи: Мислам дека бројот на компании во РСМ е мал во споредба со бројот на млади луѓе кои сакаат да вршат практична работа во нашата земја, ова може да биде една од причините зошто на студентите им е потешко да најдат вистинско место за да ја извршат практичната работа. Повеќето компании не нудат плата за младите кои вршат практична работа, тие мора да ги покријат дневните трошоци од свој џеб, што е причина некои студенти кои немаат доволно приходи, да ја напуштат својата работа или воопшто да не започнат, што исто така може да биде причина за демотивација на младите за работа и студирање.

 

Блерина Идризи: Во РСМ има места за студенти кои нудат можност да вршат пракса, и ова високо се цени од страна на некои млади луѓе, но исто така имаме и многу голем број студенти кои не се заинтересирани за практична работа. Практичната работа се плаќа од компанијата каде што се извршува праксата, до денес имам наидено на компании што плаќаат. Јас лично ја ценам практичната работа, бидејќи влијае да се здобиете со искуство, истовремено има места каде ги вреднуваат сертификатите, што исто така служи за вашето CV. Затоа обидете се да најдете што повеќе места и секогаш барајте пракса како почеток, а потоа при прифаќање на работата има олеснување.

 

Арбен Худи: Да, тоа зависи од професијата што ја практикувате, но можностите за пракса се многубројни. Периодот за стажирање е откако ќе ги завршиме студиите и мислам дека младите треба да бидат платени бидејќи се сметаат за „вработени“ во таа фирма. Мислам дека практиката не е трошок, затоа што професионално заработуваме и растеме.

 

Адиса Муса: Мислам дека имаме места за пракса во нашата земја, но не секој се согласува да нé поддржи во практичната работа. Додека плаќање не само што не им се нуди на младите, туку спротивното, тие се принудени да плаќаат за практиката што ја вршат. Трошоците се големи, особено кога се работи за студенти кои се од други места и кои студираат на нашите универзитети.