Несовесните жители создаваат диви депонии покрај автопатот што ја поврзува Северна Македонија со Косово. Оваа состојба се должи на недостиг на стандардизирана депонија во Полошкиот регион каде би се собирал отпадот. Порталб.мк ја сликаше депонијата на влезот од селото Одри, општина Теарце, чии жотели бараат од Општина Теарце почесто да го чисти отпадот. Од општината велат дека депонијата ќе биде исчистена наскоро.
На влезот од селото Одри, кое припаѓа на Општина Теарце, долж патот Тетово-Јажинце, постојано се собира смет. Оваа депонија се создава поради тоа што отпадот не се чисти редовно од страна на одговорните, како и поради несоодветното казнување на несовесните жители кои фрлаат отпадоци, не почитувајќи го знакот „забрането фрлање отпад“.
Жителите на село Одри се загрижени. Според нив, дивата депонија е исчистена неколку пати, но проблемот не е решен.
„Овој проблем постои веќе неколку години, од време на време депонијата се чисти, но ситуацијата е сè уште иста“, вели жителот Ј.Џ.
„Сликите не лош впечаток за селото, особено за време на летниот период кога повеќето од иселениците се враќаат дома, ова не е изгледа на пат што ги поврзува Македонија и Косово“, вели А.Е.
Претседателот на месната заедница Одри, Наим Џелили, вели дека скоро целиот отпад го фрлаат жителите од соседните села Доброшт и Нераште, иако ова место му припаѓа на селото Одри. Според него, отпадоци се фрлаат дури и во приватните имоти.
„Општината има должност да го исчисти отпадот и вети дека ќе го стори тоа, но ништо не е преземено и нема никакви конкретни активности“, рече Наим Џелили.
Тој вели дека Месната заедница – Одри има поднесено жалба во Општината, но и во Месната заедница на Доброшт.
Контактиравме и со Месната заедница на Доброшт, но не добивме одговор.

Од општината велат дека ќе го исчистат местото и се правдаат со недостиг на регионална депонија. Од општина Теарце за Порталб.мк рекоа дека оваа депонија е исчистена пред неколку години, но дека жителите повторно ја наполниле“, вели Џелили.
„Знакот за забрана беше поставен по расчистувањето на просторот, со цел да се известат граѓаните дека депонијата е затворена, но не се почитува“, велат од општина Теарце.
Од Општината информираат дека се изречени казнени мерки за пет лица за фрлање отпад; еден жител ја платил глобата, а другите ја компензирале казната со општа работа.

Општина Теарце

Но, од Општината не одговорија:
1. За кој временски период се казнети овие лица?
2. Колкав е износот на платената казна и кога е таа платена?
3. Што точно значи „општа работа“?
Исто така одговорија дека „наскоро депонијата во Одри ќе се исчисти“, но не прецизираа кога. Сепак, според Општината, конечното решение со управувањето со отпадот ќе биде кога ќе се реши проблемот со регионалната депонија.

Полог нема регионални депонии со соодветни стандарди

Во полошкиот регион во моментот има само една депонија во Гостивар, депонијата „Русино“, која не исполнува никакви стандарди. Локалните жители неколку пати протестираа за овој проблем и го блокираа фрлањето ѓубре. Владата во 2018 година обезбеди 1,5 милиони швајцарски франци за модернизација на „Русино“. На крајот на 2020 година, 9 градоначалници и Владата одлучија „Русино“ да се затвори додека не се модернизира и додека општините не обезбедат пари за кофинансирање за основање на регионално јавно претпријатие „Русино-Полог“.
Првата фаза од модернизацијата е спроведување на физибилити студија, да се обезбеди проектната документација и да се спроведат „брзи мерки” за санирање на последиците по животната средина предизвикани од отпадоците.
Според Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), првата фаза од проектот е завршена и во моментов се спроведуваат активности за спречување на понатамошно загадување и санирање на локацијата каде во минатото се фрлаше отпад.
Следната фаза е целосна стандардизација на депонијата, за што ќе се добие заем од ЕБОР. Владата побара заем до Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) кој, откако ќе биде одобрен, ќе биде избрана и компанија што ќе ги врши работите. „Се очекува изградбата да започне во втората половина од 2022 година. Владата е одговорна за динамиката на изградбата“, рекоа за Порталб.мк од МЖСПП.

Од ЕБОР се бара заем од 17 милиони евра

За новата стандардизирана депонија „Русино-Полог“ сè уште не е избрана локација, а и сите општини не уплатиле по 2.200 евра како основачка влог, иако имаат потпишано договори.
„Обврските ги имаат платено општините Гостивар, Тетово, Теарце и Јегуновце“, рекоа од МЖСПП.
Според Планот за управување со отпад на ниво на Полошкиот регион, по изградбата на новата депонија, отпадот мора да се собере, транспортира и отстрани од 9 општини во Полог.
„Откако депонијата ќе профункционира, сите домаќинства ќе се задолжат да се снабдат со контејнери и сите ќе треба самите да го носат отпадот на депонијата“, рекоа од општина Теарце.