Порталб.мк спроведе анкета со млади во врска со курсевите што се нудат, за стекнување на дополнително знаење. Според одговорите на младите, во оваа анкета, понудените курсеви се многу ефикасни за нив, но цените кои претежно се движеа од 1.200 и 1.400 денари не се многу прифатливи со оглед на стандардот.

Курсевите за германски и англиски јазик како и за математика се курсевите со најголем број на посетители.

Во анкетата учествуваа 101 млади испитаници и повеќето од нив следеле некој курс, претежно англиски, германски и математика. Додека, причините поради кои ги следеле тие курсеви се дека имале потреба од дополнителни часови. Во однос на ефектот, тие се задоволни, бидејќи курсевите биле многу ефикасни.

Порталб.мк разговараше со неколку родители минатата недела за курсевите, нивните цени и ефектите. И, според нив, курсевите се ефективни, а нивните деца постигнале успеси, но дека цените се превисоки и од финансиски аспект тешки за покривање.