„Локалните избори требаше да се одржат најдоцна до 15 мај, но поради тоа што Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ ја блокираат работата на парламентот, изборите нема услови да се одржат во предвидениот законски рок“, изјави претседателот на комисијата за локална самоуправа на СДСМ, Дејан Павлески.

Тој додаде дека по тој рок, целосно прекинува мандатот на градоначалниците и на советниците, со што тие губат секакво право на раководење со општините.

„Општините ќе останат обезглавени, а последиците ќе паднат врз граѓаните, кои не ќе може да ги реализираат своите потреби. Незаконски и недозволиво е насилно да се носат детални урбанистички планови на штета на граѓаните, во време кога градоначалниците и општините вршат само техничка функција. Особено нагласуваме дека во услови на техничко функционирање на општините, советниците и градоначалниците не смеат да распишуваат тендери“, изјави Павлески.

Тој ја посочи како пример Општина Аеродром, каде што, како што кажа, градоначалникот Ивица Конески и советниците на ВМРО-ДПМНЕ „за тендер-интереси, без согласност од граѓаните, по итна постапка, изменија детален урбанистички план.

„Согласно Законот за локална самоуправа, мандатот на сите членови на советите на општините и на сите градоначалници е четири години и е веќе истечен. Советите и градоначалниците, во периодот што следува, своите надлежности мора да ги извршуваат исклучиво технички, за да се даваат услугите што им се потребни на граѓаните. Советниците и градоначалниците, исто така, не смеат да ги задолжуваат општините, односно граѓаните! И не смеат да почнуваат инфраструктурни објекти за да се додворуваат на граѓаните во пресрет на локалните избори“, додаде Павлески.