Вкупно 6.676.000 денари (околу 108.000 евра) се непокриените расходи на сите 11 политички партии кои учествувале во кампањата за предвремените парламентарни избори во 2016 година, покажала ревизијата. Најголем дел од расходите, 75,32 отсто се за платено политичко рекламирање.

Како што рече денеска на прес-конференција, Мијалче Дургутов, ревизор задолжен за информирање во Државниот завод за ревизија, вкупните приходи на партиите во кампањата биле 228.912.000 денари, а вкупните расходи 235.588.000 денари.

Согласно извештајот на ДЗР за 2017 година што го презентира Дургутов, ревидирани се 258.840.000.000 денари јавни приходи и 106.671.000.000 јавни расходи. Во делот на јавните набавки се констатирани 63 наоди кои се однесуваат на нерегуларности.