Поголемиот дел од реформите предвидени со Акцискиот план за Стратегијата за реформи на јавната администрација се спроведени. Ова го покажува годишниот извештај на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) за реформите во администрацијата, известува „Порталб.мк“.

Во областа на креирање политики, според извештајот, 57,78% од реформите се спроведени, 37,78% се одложени, додека 4,44% се во процес на спроведување. Во областа на јавните услуги и управување со ресурси, 80% од реформите се спроведени, а 20% се одложени.

Во областа на одговорноста, отчетноста и транспарентноста 57,89% од реформите се спроведени, 26,32% се одложени, додека 15,79% се во процес. Во областа на обезбедување комуникациски и технолошко информативни услуги и поддршка на администрацијата.

– Во текот на првата година од спроведувањето на акцискиот план работевме на имплементација на основите за реформските закони. Комплетиравме многу документи и стратегии кои се основа за реформи во јавната администрација, извршивме ревизија на постојните закони и подготвивме нови закони за воспоставување законска рамка за реформи. Поради недостигот на податоци, но и поради потребата од попрецизно идентификување на недостатоците и слабостите во областите опфатени со Стратегијата, развивме и нови анализи и истражувања. Во овој дел голема помош имавме од граѓанскиот сектор, но и од меѓународната заедница. Обезбедивме техничка и правна основа за дигитализација на услугите. Почнавме со спроведување на многу мерки, чие влијание граѓаните ќе го почувствуваат оваа година. Она што доаѓа оваа година е крајот на започнатите реформи и видливи резултати за подобрување на животот на граѓаните – вели министерот Дамјан Манчевски.

Според него, реформата во јавната администрација е една од основните заложби на Владата.