Агенцијата за катастар на недвижности ќе организира отворени денови за граѓаните од Скопје, почнувајќи од утре, па до 30 јануари, во периодот од 9 до 17 часот, во просториите на Центарот за катастар на недвижности.

Сите граѓаните кои имаат нејаснотии и прашања поврзани со катастарот, во наредните денови можат да дојдат и да се консултираат со стручните лица од Агенцијата за катастар и недвижности.

Граѓаните можат да закажуваат термини со стручните тимови секој работен ден од 9 до 16 часот, на телефоните 3097-300 и 3097-337.